Nieuws


De eerste kickoff van het Mureno programma over Renovatie bij Mutatie was een succes!
Meer dan 75 deelnemers hebben in een actieve sessie deelgenomen aan deze kickoff. Met de projectpartners zijn ze meegenomen in een digitale excursie naar een mutatiewoning in Deurne.
Er zijn erg veel vragen gesteld die tijdens de sessie beantwoord zijn door het team van Mureno en achteraf in 1 op 1 gesprekken.
De komende weken kunnen woningbouwcorporaties en ketenpartners en andere belangstellenden zich aanmelden voor het vervolg van deze Community of Practice.

Meer weten meld je bij peter@tki-urbanenergy.nl