Het doel


Het komend jaar gaat de COP zich richten op het Mureno-concept door in de huidige- en lopende aanpak een aantal interventies te doen en daarnaast een aantal innovatiedoelstellingen te benoemen. Voor het gemak noemen we deze aanpak Mureno2050-release 1.0De interventies zijn:
  • Meerdere woningbouwcorporaties mutatiewoningen toe te laten voegen in de mutatie-renovatie-stroom. Zodat er stresstesten gedaan kunnen worden met de processtructuur, de planning en continuïteit.
  • De renovatieadviezen en scenario’s te voorzien van datasets, gebruikmakend van algoritmen en parametrische modellen. (samenwerking met TU/e en Uptempo!).
  • Het ontwikkelen van een proeftuin assemblage-fabriek, waarin producten en systemen ge-preset worden op basis voorspelbaarheid en woningtypologieen, naar een hoog renovatie-ambitie niveau (aardgasvrij-circulair-co2 neutraal).
  • Deze toepassen in de mutatie-renovatie-stroom.