Uitdagingen


De belangrijkste uitdaging van dit concept is het opschalen van de aanpak en het organiseren van de proces en prijsoptimalisatie. Stel je voor dat 10 woningbouwcorporaties met een totaal bezit van 80.000 woningen zouden gaan werken volgens het Mureno-concept. Dan zouden er in totaal ruim 4.800 woningen per jaar worden gerenoveerd en in totaal meer dan 92 woningen per week. Om deze hoeveelheid in het perspectief van de gehele doelgroep te plaatsen, we spreken dan nog maar over een kleine 4% van de totale hoeveelheid aan sociale huurwoningen in Nederland.De belangrijkste uitdagingen zit dan in bijvoorbeeld:
  • Welke resources kan je raadplegen om tot de beste scenario’s te komen. Hoe zou je daar slimme databronnen voor kunnen inzetten met bijvoorbeeld gebruik makend van artificial intelligence en voorspellende algoritmen?
  • Vanuit welk intelligent platform melden woningbouwcorporaties mutatiewoningen aan en wordt de planning gecoördineerd?
  • Hoe ga je de woningen nog meer toekomstproof maken door gebruik te maken van marktrijpe innovatieve producten?
  • Waar en hoe ontwikkel je procesoptimalisatie met producten op de verschillende typologie woningen en pas je deze aan op elke unieke situatie. Moet je daarvoor centrale werkplaatsen (assemblage fabrieken) voor oprichten?
  • En als je nieuwe innovatieve oplossingen toepast die tot kwaliteit- en comfort verbetering leiden en/of het realisatieproces optimaliseren. Hoe ga je dat monitoren en op welke wijze gaat de feedback weer leiden tot nieuwe inzichten (kennis en leer of innovatie verbetering)?
  • En als je dan 92 woningen per week aanpakt, hoe gaan dan de logistieke processen eruit zien? Wie gaat dat coördineren?
  • Zijn de competenties van de huidige realisatieteams voldoende bij een dergelijke mutatie-renovatie-stroom, of vraagt dat een nieuwe vorm van training en scholing?
  • En niet onbelangrijk zijn we in staat een nog aantrekkelijkere business-case te ontwikkelen door het Mureno-concept op te schalen.