De Context


We lezen elke dag alarmerende berichten over de noodzaak om de bestaande woningvoorraad te renoveren naar gezonde, toekomstbestendige, duurzame, aantrekkelijke woningen en wijken. Bovendien moet de woningvoorraad geschikt blijven voor alle sociale doelgroepen. Terwijl de krapte op de bouwmarkt de prijzen opstuwt, nemen de ambities rond de huidige woningvoorraad toe; aardgasloos, circulair, betaalbaar en met een snelheid van 5.000 woningen per week renoveren. Deze ambities gaan niet lukken met de processen, producten en systemen zoals we die vandaag kennen en toepassen. Er moeten integrale, vernieuwende aanpakken komen om in 2050 een CO²-arme samenleving te zijn, zowel door het beperken van het gebruik van aardgas, als door het circulair bouwen. En er zijn andere samenwerkingsvormen nodig binnen en tussen woningbouwcorporaties en met marktpartijen.

Het kabinet heeft een eerste stap gezet om dit te realiseren en wilt samen met gemeenten als proef ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. 27 gemeenten doen als eerste mee met de proef voor aardgasvrije wijken. Daarnaast is er ook een landelijk initiatief de Renovatieversneller opgericht. In de sociale woningbouwsector wordt veel geëxperimenteerd met innovatieve pilots, maar toch lukt het nog steeds niet echt om grote vervolgstappen te kunnen maken.

Voor het versnellen en opschalen van CO2 neutrale woningrenovatie in de sociale woningbouw heeft De Bouwcampus een innovatietraject ingericht in samenwerking met de regionale innovatiehubs Pioneering, stichting SPARK Campus, iCircle en BuildinG. Belangrijke doelstelling is de uitgangspunten van het Klimaatakkoord te verbinden aan het Grondstoffenakkoord en daarmee te komen tot een integrale CO2-neutrale woningvoorraad. Dat betekent dat alle woningen in de toekomst zowel aardgasloos als circulair gerenoveerd gaan worden. Een enorme opgave om dat binnen de huidige budgetten en structuren te gaan realiseren. Het innovatietraject bestaat uit verschillende regionale Communities of Practice (CoP) waarbinnen de ‘lessons learned’ uit bestaande renovatiepilots (aardgasloos en/of circulair) worden gebundeld om deze vervolgens gezamenlijk door te ontwikkelen tot haalbare en opschaalbare proposities. Doel is te komen tot grootschalige versnelling en opschaling.

De toegevoegde waarde van dit innovatietraject is dat lessen breder worden gedeeld en ook gecombineerd tot integrale oplossingen. Hiermee wordt Return on Innovation bereikt op de geïnvesteerde gelden in eerdere proefprojecten. De uitkomst van dit Innovatietraject moet zijn dat de inzichten en ervaringen uit alle eerdere individuele pilots worden gecombineerd en opgeschaald tot breed gedragen en geaccepteerde aardgasloze én  circulaire woningbouwrenovatiesconcepten welke vervolgens veelvuldig door meerdere partijen worden toegepast. Hiermee komt de noodzakelijke prijsreductie tot stand welke tot versnelling gaat leiden.