De Community of Practice


De CoP zal uit ca. 15-20 partijen bestaan. Het gaat erom dat er voldoende geschikte corporaties zijn, waarbij kwaliteit gaat boven kwantiteit, om opschaling te genereren en te leren uit pilots. Een indicatie is 4-5 woningcorporaties in deze CoP.  Daarnaast zitten er onder andere gemeenten, aannemers, leveranciers, ingenieursbureaus en architecten aan tafel, bij voorkeur keten samenwerkende coalities van partijen die een eigen renovatiepropositie hebben. Voor alle deelnemers geldt dat het koplopers zijn die al vooruitstrevende ideeën hebben en met nieuwe innovaties bezig zijn op het gebied van circulaire en/of aardgasloze woningrenovatie.

De focus hierbij ligt op disruptieve innovatie, maar andere soorten van innovatie worden niet uitgesloten. Bovendien doen er minimaal 2 gemeenten mee die bij voorkeur één van de proeftuinen van de 27 aardgasvrije wijken hebben. Het gaat bij de deelnemers om de persoon, deze moet een authentieke drive hebben om het verschil te willen maken, maar ook voldoende mandaat hebben binnen de eigen organisatie. Gedurende het proces kan de samenstelling van de CoP nog enigszins veranderen, mochten ontwikkelingen daarom vragen. De regionale CoP zoekt verbinding met de voorloperpartijen en -organisaties in de regio.